Felsefe Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)

İbn Haldun üniversitesi felsefe bölümü diğer felsefe bölümlerinden farklı kimliği, akademik ve mali avantajlarıyla ayrılmaktadır. Akademik avantaj olarak; bölümümüz öğrencilere tek bir geleneğe odaklı bir felsefe formasyonu değil, aksine İslam felsefesi, onun bir şubesi olarak Türk felsefesi ve Batı felsefesi olmak üzere üç geleneği kapsayıcı bir felsefe formasyonu vermektedir. Aslında gerek Türk-İslam düşünce geleneği gerekse Batı düşünce geleneği kendine özgü karakterleri olmakla birlikte, antik Yunan’ın da mirasçıları olarak, Platonik felsefe gelenekleridir ve tarihsel olarak birbiriyle sürekli iletişim içerisinde olmuştur. Ancak modernleşme sürecinde bu iletişim gelenek aleyhine terk edilmiş, felsefe eğitim müfredatımız sadece Batı düşüncesiyle şekillenir olmuştur. Biz Batı düşüncesinden de hiçbir şey kısmadan geleneksel düşünce mirasımızı yeniden merkezi bir konuma getirip, ikisi arasında iletişim kanalları açıyoruz. Bu mukayeseli eğitimin öğrencilerimize zengin, önyargısız, sağlıklı bir bakış açısı; araştırmacılarımıza ise daha yaratıcı olma ve felsefe geleneğimizdeki sorunların çözümünde yeni yollar bulma imkanı kazandıracağına inanıyoruz. Bölümde okutulan her bir ders sadece o alanın uzmanlarınca verilecek olup, mesleki etiğe azami ölçüde dikkat ediyoruz. Bölümümüz ileride açılacak araştırma merkezleriyle, bütünüyle akademisyen yetiştirmeye odaklı olarak tasarlandığı için, bölüme gelen her öğrenciye bu niyet ve özen ile yaklaşıyoruz. Öğrencilerimizin kariyer planları ne olursa olsun, biz onları birer potansiyel akademisyen adayları olarak yetiştiriyor ve akademik rekabete hazır hale getiriyoruz. Bu amaçla dil öğretimine özel bir önem veriyoruz. Bölümümüzden mezun olan her öğrenci İngilizce ve Arapçayı konuşulduğu ülkelerde (ABD, Katar, Tunus) öğrenmiş olarak mezun olmakta, isteyene Antik Yunanca, Latince, Almanca, Fransızca gibi dilleri de öğrenme imkanı sunmaktayız. Ayrıca lisansüstü öğrencilerine araştırma ve öğretim asistanı olarak çalışma fırsatı vererek mesleki kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlıyoruz.

Bölümümüzün mali avantajlarına gelince; başarılı öğrencilere kapılarımızı sonuna kadar açıyor, istisnasız bölümümüze gelen tüm öğrencilere sadece öğrenim bursu vermekle kalmıyor, ayrıca tam burs, üstün başarı gibi burs kategorileriyle nakdi burs ve ücretsiz yurt imkanları da veriyoruz. Yabancı dilleri konuşulduğu ülkelerde öğretme de bölümün mali avantajları arasında görülebilir. Tüm bu fırsatlar göz önüne alındığında bölümümüz kesinlikle öncelikli olarak tercih edilecek bir bölüm olma özelliği taşımaktadır.

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Habip Türker

 

Programın Amaçları:

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek lisans programı İlkçağ, İslam, Türk ve Kıta Avrupası temel alınmak üzere Batı felsefesi geleneklerinden derslerle çoğulcu bir program önermektedir. Felsefi formasyonu bu çoğulcu program yapısına göre vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrenciler seçtikleri derslerle istedikleri alanda uzmanlaşabileceklerdir. İbn Haldun Üniversitesi Yüksek Lisans programı ileride açılması planlanan doktora programının bir ön aşaması olarak düşünülmektedir. Program verdiği çok yönlü formasyonuyla İslam felsefe geleneğini sadece tarihsel bir fenomen değil, çağdaş felsefe bağlamında da inceleyebilecek nitelikte akademisyen yetiştirmeyi temel amaçları arasında görmektedir. Bölüm bilimsel stratejisini buna göre geliştirmektedir.

Programın Kapsamı:

Program, felsefe tarihinde ortaya çıkan teori ve perspektifleri klasik ve modern tartışmaları dikkate alarak anlamlı bir şekilde bir araya getirmektedir. Bu çerçevede müfredat İlkçağ, İslam felsefesi, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerini kapsayacak şekilde Türk düşünce ve felsefesi, Kıta Avrupası felsefesi, özellikle fenomenoloji geleneklerine ait derslerle zengin bir içerik kazanmıştır. Felsefe İngilizce Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Felsefe Tarihi
 • Modern Felsefe
 • Kıta Avrupası Felsefesi
 • Fenomenoloji
 • İslam Felsefesi
 • Metafizik
 • Klasik Türk Düşüncesi
 • Çağdaş Türk Düşüncesi
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Felsefi alt yapısı olan ve bu alt yapıyı geliştirmek ve felsefenin farklı alanlarında kendisini geliştirmek isteyen
 • Sosyal, ahlaki ve entelektüel konulara derinlikli bir bakış açısıyla yeni yorumlar getirmek isteyen
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

 

Programın İçeriği:

Felsefe İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; tezli programlarda 5 zorunlu, 5 seçmeli dersten kredisiz zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda Program katılımcısının üç yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, Seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Öğretim Programı Diyagramı:

Felsefe İngilizce Tezli

Yüksek Lisans Programı

Beşi zorunlu ders havuzundan olmak üzere 10 ders,

toplam 27 kredi (75 AKTS).

Tez (60 AKTS).
En az başarılmış 142.5 AKTS.

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 505 KITA RASYONALİSTLERİ VE BRİTANYA DENEYCİLERİ 3 /7,5
PHI 503 MÜTEKADDİMİN DÖNEMİ METAFİZİK TEORİLERİ 3 /7,5
PHIL … Seçmeli Ders 3 /7,5
PHIL … Seçmeli Ders 3 /7,5
 

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 502 ALMAN İDEALİZMİ 3 /7,5
PHIL 504 MÜTEAHHİRİN DÖNEM METAFİZİK TEORİLERİ 3 /7,5
PHIL … Seçmeli Ders 3 /7,5
PHIL … Seçmeli Ders 3/7.5
 

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 599 Tez 0/30
PHIL … Seçmeli Ders 3/7.5
PHIL 500 (No credit) Seminar 0/7.5
PHIL 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 0/7.5
 

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 599 Tez 0/30

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 510 İSLAM GELENEĞİNDE AHLAK TEORİLERİ 3/7,5
PHIL 511 FENOMENOLOJİDE HEGEL VE HUSSERL 3/7,5
PHIL 512 HUSSERL’IN MANTIKSAL SORUŞTURMALARI 3/7,5
PHIL 513 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/7,5
PHIL 514 HUSSERL 3/7,5
PHIL 515 MARKSİZM VE ELEŞTİREL TEORİ 3/7,5
PHIL 516 İBN HALDUN’UN MUKADDİME’ 3/7,5
PHIL 517 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ I: İLERİ DÜZEY DERS 3/7,5
PHIL 518 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ II: İLERİ DÜZEY DERS 3/7,5
PHIL 519 MUTEZİLİ DÜŞÜNÜRLER 3/7,5
PHIL 520 EKBERİYE EKOLÜ 3/7,5
PHIL 521 PLOTINUS 3/7.5
PHIL 522 TEHAFÜT GELENEĞİ 3/7.5
PHIL 523 DİL FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/7.5
PHIL 524 ESTETİK 3/7.5
PHIL 525 ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ 3/7.5
PHIL 526 İBN RÜŞD VE İBN RÜŞDÇÜLÜK 3/7.5
PHIL 527 PANTEİZM- TÜM TANRICILIK: İLERİ DÜZEY DERS 3/7.5
PHIL 528 BİYOLOJİ FELSEFESİ 3/7.5
PHIL 529 FELSEFE TARİHİNDE KÖTÜLÜK MESELESİ 3/7.5
PHIL 530 DEMOKRASİNİN TEMELLERİ 3/7.5
PHIL 531 ROUSSEAU VE AYDINLANMA FELSEFESİ 3/7.5
PHIL 532 MEDENİYET 3/7.5
PHIL 533 LEİBNİZ 3/7.5
PHIL 534 PLATON’UN GEÇ DÖNEM DİYALOGLARI 3/7.5
PHIL 535 ARİSTOTELES’İN İKİNCİ ANALİTİKLERİ 3/7.5
PHIL 536 FELSEFE TARİHİ ÜZERİNE TEFEKKÜRLER 3/7.5
PHIL 537 FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ 3/7.5
PHIL 538 HEIDEGGER 3/7.5
PHIL 539 BİLİM FELSEFESİ 3/7.5
PHIL 540 SİYASET FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/7.5
PHIL 541 MÜTEKADDİMİN DÖNEM BİLGİ TEORİLERİ 3/7.5
PHIL 542 MÜTEAHHİRİN DÖNEM BİLGİ TEORİLERİ 3/7.5
PHIL 543 ALİ KUŞÇU VE KEMALPAŞAZADE
PHIL 544 HUSSERL’İN KARTEZYEN MEDİTASYONLAR’I 3/7.5
PHIL 545 HUSSERL: İÇ ZAMAN BİLİNCİ 3/7.5
PHIL 546 ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCE VE MİTOLOJİSİ : İLERİ DÜZEY DERS 3/7.5
PHIL 547 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/7.5
PHIL 548 İLKÇAĞ FELSEFESİNDE AHLAK TEORİLERİ 3/7.5
PHIL 549 BATI FELSEFESİNDE AHLAK TEORİLERİ 3/7.5

ZORUNLU DERSLER       

 

PHIL 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ     (3+0) 0          ECTS 7.5

Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi konular işlenecektir. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi ayrıca ele alınacaktır. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler diğer işlenecek konulardır.

PHIL 502 ALMAN İDEALİZMİ  (3+0) 0          ECTS 7.5

Bu ders modern felsefe için çok önemli bir yerde duran Locke, Hume ve Berkeley gibi İngiliz deneyci filozofların bilgi teorileri ve metafiziğe dair görüşleri üzerine yoğunlaşır. Bilginin kaynağı, ölçütü, doğruluk, nedensellik, idea, gerçekliğin nasıl bilineceği gibi tartışmalar bu derste öne çıkmaktadır. Öğrenciler bu derste filozofların temel eserlerinden seçilmiş metinleri okurlar.

PHIL 503 MÜTEKADDİMİN DÖNEMİ METAFİZİK TEORİLERİ (3+0) 0 ECTS 7.5

Bu ders varlığın anlamı, varlık-birlik ilişkisi, kuvve-fiil, tümeller, idealar, nedensellik, birlik-çokluk ilişkisi, sudur, Tanrı-âlem ilişkisi, tabiat-adet meselesi, hudus-imkan karşıtlığı, yaratma teorileri gibi sorunlar çerçevesinde İslam Felsefesinin ilk klasik döneminde ortaya çıkan metafizik teorilerin ayrıntılı bir çözümlemesini sunmaktadır. Ders Kindi, Farabi, İbn Sina, Bakıllani, Cüveyni, Kadı Abdülcabbar gibi önde gelen düşünürlerin metafizik teorilerini yakından incelemektedir.

PHIL 504 MÜTEAHHİRİN DÖNEMİ METAFİZİK TEORİLERİ (3+0) 0         ECTS 7.5

Müteahhirin döneminde tartışılan problemler mütekaddimin dönemindekilerle temelde aynıdır; yani, varlığın anlamı, kuvve-fiil, tümeller, Tanrı-âlem ilişkisi, nedensellik, sudur ve saire gibi sorunlar hâlâ felsefenin gündemindedir. Ancak burada tartışılan sorunlar ve teoriler mütekaddiminden farklı olarak daha spesifik ve karmaşık bir şekil almıştır. Bu ders Cüveyni, Gazali, İbn Rüşd, Razi, S. Ş. Cürcani, Konevi gibi isimler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

PHIL 505 KITA RASYONALİSTLERİ VE BRİTANYA DENEYCİLERİ          (3+0) 0          ECTS 7.5

Kıta Avrupası felsefesine ait bir düşünce olan rasyonalizm daha ziyade epistemolojik bir konum olarak anlaşılır. Bu düşüncenin ilk temsilcisi özne merkezli felsefenin, dolayısıyla modern felsefenin de başlatıcısı olan Descartes’tır. Sonraki filozoflar Descartes’ın ortaya koyduğu düşüncenin yol açtığı sorunları çözmekle uğraşmışlardır. Modern felsefenin başlangıcına ve erken evresine eğilen bu ders Descartes, SpinozaLeibniz gibi Kıta Avrupası filozoflarının ve Locke, Hume ve Berkeley gibi İngiliz deneyci filozofların bilgi teorileri ve metafiziğe dair görüşleri üzerine yoğunlaşır. Bilginin kaynağı, ölçütü, doğruluk, nedensellik, idea, gerçekliğin nasıl bilineceği gibi tartışmalar bu derste öne çıkmaktadır. Öğrenciler bu derste filozofların temel eserlerinden seçilmiş metinleri okurlar.

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİLER

PHIL 510 İSLAM GELENEĞİNDE AHLAK TEORİLERİ (3+0) 3 ECTS 7.5

Derste öncelikle alanın çerçevesine işaret edilerek, Islam ahlâk düşüncesi literatürünün kelâm, tasavvuf ve felsefe gibi farklı disiplinler şemsiyesinde kaleme alınan eserlerden oluştuğu, bu nedenle tek tip bir ahlâk yaklaşımıyla karşı karşıya olunmadığı ortaya konacaktır. Kelâm literatürü bağlamında din-ahlâk ilişkisi problemine ve ilgili teorilere, tasavvuf literatürü bağlamında kemâl kavramına değinildikten sonra felsefî literatürde ortaya konan teorilere yoğunlaşılacaktır. Nefsânî tıp yaklaşımı çercevesinde Ebû Zeyd el-Belhî ve Ebû Bekir Zekeriya er-Râzî’ye; Stoacı yaklaşım çerçevesinde Kindî’ye değinilecektir. Bilhassa Aristoteles ve Galen’in eserleri olmak üzere Yunan ahlak literatürünün Arapça’ya intikali ve etki alanına işaret edilerek, bu bağlamda Farabi, Ibn Miskeveyh ve Ibn Sînâ’nın ahlâk teorileri, Antik Yunan’a benzer ve özgün noktalarına dikkat çekilmek suretiyle işlenecektir. Klasik dönem sonrası literatürü ise Tûsî’nin çizdiği çerceve üzerinden kısaca değerlendirilecektir.

PHIL 511 FENOMENOLOJİDE HEGEL VE HUSSERL (3+0) 3 ECTS 7.5

Hegel ve Husserl Batı felsefe tarihinin önde gelen iki büyük filozofu olup birbirinden farklı fenomenolojiler geliştirmişlerdir. Bir filozof olarak Hegel, Husserl’in sempatiyle baktığı bir filozof değildir. Bununla birlikte aralarındaki farklılık ve aykırılıkların yanında bazı benzerlikler de mevcuttur. Bu derste bu iki filozofun fenomenolojisi karşılaştırılmakta ve onların bilgi teorilerini nasıl temellendirdikleri incelenmektedir. Husserl’in Ideas ve Hegel’in Phenomenology of Spirit eserleri dersin temel okuma metinleridir.

PHIL 512 HUSSERL’IN MANTIKSAL SORUŞTURMALARI (3+0) 3 ECTS 7.5

Alman idealist geleneği modern felsefenin en etkili ve zengin felsefi geleneklerinden biridir. Bazı felsefeciler Alman idealizmini Antik Yunan felsefe geleneğiyle kıyaslarlar. Bu ders Kant, Fichte, Schelling ve Hegel gibi Alman idealistlerini incelemektedir. Bu derste Prologomena, Science of Knowledge, System of Transcendantal Idealism ve Differenzschrift gibi eserler incelenecektir.

PHIL 513 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS

 (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu derste Çağdaş İslam Düşüncesi’nin genel olarak İslam Düşüncesi, özel olarak da Çağdaş Türk Düşüncesi ile irtibatı içerisinde nasıl ele alınmasının uygun olacağı hakkında bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede modernleşme tecrübesi ile İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşmasının irtibatı incelenerek modernleşme sürecinin niçin salt bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile İslam düşüncesinde yaşanan değişimin etkileşimi ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu şekilde Çağdaş İslam Düşüncesi’nin temel sorunları, kavramları ve kabulleri hem ekoller hem de kişi ve yayınlar çerçevesinde ele alınarak genel bir tasavvur oluşmasına çalışılacaktır. Bu bağlamda Said Halim Paşa, Babanzade, Elmalılı Hamdi Yazır, Muhammed İkbal, İzmirli İsmail Hakkı, Afgani, Musa Bigiyef, Malik Nebi, Abduh, Reşit Rıza gibi düşünürler konu edilecektir.

PHIL 514 HUSSERL   (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu derste Husserl’in Mantıksal Soruşturmalar, Idealar, İç Zaman Bilincinin Fenomenolojisi, Avrupa Bilimlerinin Krizi gibi eserleri üzerine odaklanılmakta ve Husserl fenomenolojisinin çok çeşitli konuları incelenmektedir. Bilinç, yönelimsellik, Kartezyen ve ontolojik kalkış meselesi, öz sorunu, muvakkatlık (temporality), özneler arasılık gibi daha pek çok konu işlenmektedir.

PHIL 515 MARKSIZM VE ELEŞTİREL TEORİ  (3+0) 3 ECTS 7.5    

Marksizm ve Eleştirel Teori, Kıta Avrupası felsefe geleneğinin başat düşünce geleneklerinden biridir. Bu ders Karl Marx’ın Alman ideolojisi, El Yazmalar, Grundrisse ve Capital gibi eserlerinin incelenmesini içermektedir. Bunun yanında Marx’a karşı eleştirel olmakla birlikte ondan çok etkilenen Horkheimer, Benjamin, Adorno ve Habermas gibi Eleştirel Teorinin öncü figürlerinin düşünceleri temel eserleri üzerinden ele alınmaktadır.

PHIL 516 İBN HALDUN’UN MUKADDİMESİ (3+0) 3 ECTS 7.5

İbn Haldun İslam düşünce geleneğinin en önemli ve en özgün şahsiyetlerinden biri, felsefe tarihinin ilk tarihsel düşünürü ve kimilerine göre modern sosyal bilimlerin kurucusudur. Bu derste İbn Haldun’un Mukkaddime adlı eserine odaklanarak, onun metodolojisi ve ümran teorisi, diğer düşünce ekolleriyle ilişkisi ve varlık, bilgi teorisi, ahlak ve ekonomiye dair görüşleri incelenmektedir.

PHIL 517 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ I: İLERİ DÜZEY DERS     (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu ders Türk düşüncesinin mahiyeti, kavramsal çerçevesi, Türk düşüncesini inceleme yöntemi, onun İslam düşüncesiyle bağlantısı gibi sorunların yanında, Selçuklu’dan Osmanlı’ya Türk düşüncesinin gelişim çizgisi üzerinde durmakta, Sadreddin Konevi, Davud el-Kayserî, Molla Fenari, Kafiyeci, Hocazade gibi düşünürler incelemektedir.

PHIL 518 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ II: İLERİ DÜZEY DERS    (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu derste Osmanlı dönemindeki düşüncenin 19.yüzyıla kadarki ikinci yarısı incelenmekte, Kemalpaşazade, Taşköprüzade, Kınalızade, Gelenbevi, Katip Çelebi, Yanyalı Esad Efendi, Mehmed Şirvani ve diğer önemli düşünürler konu edilmektedir.

PHIL 519 MUTEZİLİ DÜŞÜNÜRLER      (3+0) 3 ECTS 7.5

İslamın ilk akılcı okulu denen mutezile kelamı kuran mezhep olarak da bilinir. Dil felsefesinden bilgi teorisine kadar pek çok alanda önemli düşünürler yetiştiren mutezile sadece ilahiyat değil, aynı zamanda felsefe açısından da önemli bir okuldur. Bu derste Mutezile ekolü ve onun Vasıl bin Ata, Nazzam, Cahız, Kadı Abdülcabbar ve diğer önemli mutezile düşünürlerinin felsefi ve teolojik görüşleri incelenmektedir.

PHIL 520    EKBERİYE OKULU        (3+0) 3 ECTS 7.5

Ekberiye Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi’ye nispet edilen tasavvufi ve fikri bir harekettir. İbn Arabi özellikle vahdet-i vücut düşüncesiyle Türk Düşüncesi üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu ders İbn Arabi ve ondan oldukça derin bir şekilde etkilenmiş olan öğrencisi Konevi ve Davud Kayserî’nin metafizik teorilerini incelemektedir.

PHIL 521 PLOTINUS    (3+0) 3 ECTS 7.5

Helenistik dönem filozoflarından olan Plotinus Yeni-platonculuğun kurucusu olarak da bilinir. O, İslam ve Hıristiyan felsefi geleneğinden pek çok düşünür ve filozofu derinden etkilemiştir. Farabi, İbn Sina, Düzmece Diyonisyus, Erigena bunlardan bir kaçıdır. Bu ders onun Dokuzluklar adlı eserine dayanarak sudur nazariyesi, varlık, iyilik, güzellik gibi konulardaki felsefi düşüncelerini incelemektedir.

PHIL 522 TEHAFÜT GELENEĞİ       3+0) 3 ECTS 7.5  

Tehafüt’ler Gazali sonrası döneme değin uzanan bir dizi polemik eserler olarak tasvir edilebilir. Gazali filozofların metafizik meselelerde hata ettiğini göstermek için onların fikirlerinin felsefi bir eleştirisini sunan Tehafütü’l Felasife adlı bir eser kaleme almıştır. Gazali’den sonra da tehafüt yazımı devam etmiştir. Bu ders Gazali, İbn Rüşd, Alaaddin Tusi ve Hocazade gibi farklı tehafüt yazarlarının eserlerinin analiz ve incelenmesinden oluşmaktadır.

PHIL 523 DİL FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 7.5      

Bu ders anlam, anlam ve doğruluk ilişkisi, dilin doğası, kullanımı, kökeni gibi dil felsefesinin ana problemleri hakkındaki teorileri Yunan, İslam, Batı, özellikle dil felsefesinin merkezi bir konu olduğu Analitik felsefe gelenekleri açısından lisansüstü seviyede incelemektedir. Burada amaç öğrencilerin çağdaş tartışmaları takip edebilir hale gelmesini sağlamaktır.

PHIL 524 ESTETİK (3+0) 6 ECTS 7.5

Güzel nedir, sanat nedir, bir sanat eseri nasıl anlaşılır, sanat gerekli midir, estetik yargılarımızın statüsü, estetik değer, estetik değerin diğer değerlerle ilişkisi gibi konu ve problemler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu derste Platon, Aristoteles, İbn Sina, Kant, Hegel, Nietzsche, Hartmann, Heidegger ve Adorno gibi düşünürlerin güzellik ve sanat konusundaki görüşleri konuyla ilgili eserlerinden seçilmiş metinler üzerinden incelenir.

PHIL 525 ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ       (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu ders Origenes, Agustinus Boethius, Erigena, Abelardus, Aquinas, Ockham’lı William gibi düşünürlerin eserleri çerçevesinde Ortaçağ Hıristiyan felsefesini tümeller problemi, Tanrı, ilahi sıfatlar, Tanrının ezeli ilmi ve irade hürriyeti, kötülük sorunu, mantık vs. gibi ana problemler merkezinde incelemektedir.

PHIL 526     İBN RÜŞD VE İBN RÜŞDÇÜLÜK         (3+0) 3 ECTS 7.5

İbn Rüşd özellikle Batı düşüncesi için bir dönüm noktası olmuş bir İslam filozofudur. Bu ders onun metafizik, epistemoloji ve din-felsefe ilişkisi hakkındaki görüşlerini ve modern felsefenin ortaya çıkışında önemli bir role sahip Avrupa’daki Paris, Bologna ve Padua okullarına etkisini incelemektedir.

PHIL 527 PANTEİZM- TÜM TANRICILIK (3+0) 3 ECTS 7.5  

Panteizm Tanrı ve varlığa ilişkin felsefi-dini bir düşüncedir. Bu derste öğrencilere panteist filozofların ve panteist dini metinlerin bir seçkisi sunulmaktadır. Doğu düşüncesinden metinlerle birlikte, Plotinus, İbn Arabi, Spinoza gibi düşünürlerin eserleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

PHIL 528 BİYOLOJİ FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 7.5

Biyolojik bilgiyi inceleyen bilim felsefesinin bir dalı olan biyoloji felsefesi biyolojinin canlılık, evrim vs. çeşitli sorun ve problemlerini ele almakta, onları nedensellik ve açıklama, tesadüf, ilerleme, tarih gibi konularla ilişkilendirmektedir. Bu sorunlar etik, epistemoloji ve metafizik bağlamda tartışılmaktadır.

PHIL 529 FELSEFE TARİHİNDE “KÖTÜLÜK” MESELESİ (3+0)  ECTS 7.5

Bu ders bir dizi soruları tartışmaktan oluşur. Bu sorular şunlardır: “Kötü”nün tanımı yapılabilir mi, zorluklar nelerdir, “to agathon”dan bağımsız düşünülebilir mi? “Algos-hedone” kavramlarından bağımsız bir iyi-kötü tavavvuru mümkün müdür? “Kendinde kötü / Mutlak kötü” var mıdır? Aisthesis/noesis ayrımında kötülük nereye düşer? İnsan ruhu kötülüğe meyilli midir? “To on – me on” meselesi bağlamında değerlendirildiğinde “kakon” kavramı etik zeminde mi yer alır, yoksa ontolojik ve epistemolojik içerimleri var mıdır? Kötülük sorusuna felsefe tek başına cevap bulabilir mi, yoksa din, hukuk, sanat gibi kaynaklardan beslenmek zorunda mıdır?

PHIL 530 DEMOKRASİNİN TEMELLERİ (3+0) 0     ECTS 7.5

Antik Yunan’da devlet ve üçlü toplum yapısı, demokrasi öncesi dönem, site devletlerinin oluşumu, kölelik sistemi, antik dönem ekonomisi, borçlanma ve faiz meselesi, Solon dönemi ve inkılapları, meclislerin teşkili, Peisistratos’u hazırlayan şartlar, Peisistratos devrimi ve demokrasinin kuruluşu gibi Antik Yunan’daki tarihsel koşullarla İngiliz Magna Carta’sı ve Fransız İhtilali arasındaki benzerlikler ele alındıktan sonra felsefi arka plan tartışılacaktır.

Bu bağlamda şu sorular tartışılacaktır: Çoğunluğun fikri bir hakikat kriteri olabilir mi? Burada Sokrates’in ahlaki rölativizmle mücadelesi, Sokrates’in savunması ve idamı da konu edilecektir. Demokrasi bir nevi “Batı ideolojisi” olarak görülebilir mi? Demokrasi yeni bir “din” algısına dönüşmüş müdür? Demokrasi nihai bir form mudur? Metafizik temelleri nelerdir? Herakleitos-Parmenides çatışması bağlamında bir okuma mümkün müdür?

PHIL 531  ROUSSEAU ve AYDINLANMA FELSEFESİ (3+0) 0     ECTS 7.5

Aydınlanma Dönemi filozoflarından Rousseau’nun modern toplum yapısına yönelik eleştirileri, Rousseau’nun tabiat ve kültür anlayışı, medeniyet ve mülkiyet kavramlarına bakışı. Doğal insan nazariyesi, Hobbes ve Spinoza’dan gelen etkiler, Kant ve Marx üzerindeki etkileri, Dil, düşünce ve medeniyetin gelişimi, bilimler ve sanatların gelişimi hakkındaki eleştirileri, eşitsizlik kavramı, eğitim anlayışı, kontraktüalist gelenek ve Rousseau’nun önerileri ele alınmaktadır.

PHIL 532 MEDENİYET                                (3+0) 0       ECTS 7.5

Bu derste bir fikir olarak “medeniyet”in ortaya çıkışı, ‘’Medeniyet’’, ‘‘Medine’’ ‘‘ümran’’ kavramları, Farabi, İbn Haldun gibi düşünürlerin görüşleri, Roma devri ve “cives”, “civitas” kavramları. Doğu ve Batı algısı, Ege ve Mezopotamya. Babil efsanesi, “Homoios” ve “heteros”. Ortaçağ sonrası Antikite’nin yeniden keşfi ve humanism, Lucifer ve Prometheus efsaneleri, Aydınlanma felsefesinin etkileri, Gizli cemiyetler. Cemil Meriç’in getirdiği eleştiriler, Kolonyalizm ve post-kolonyalizm bağlamında J.-P. Sartre, F. Fanon, Edward Said, İdeolojilerin sonu ve medeniyetler çatışması tezleri incelenmektedir.

PHIL 533 LEİBNIZ                               (3+0) 0       ECTS 7.5

Leibniz metafiziğinin kurucu öğeleri, fizik anlayışı, Kartezyanizm eleştirisi, rasyonalizm-ampirizm tartışmalarında Locke’a karşı pozisyonu, monadlar öğretisi, önceden tesis edilmiş ahenk görüşü, teodise ve kötülük anlayışı, küçük algılar anlayışı, Tanrı anlayışı, mathesis universalis ve uzlaştırıcılık misyonu incelenecektir.

PHIL 534 PLATON’UN GEÇ DÖNEM DİYALOGLARI (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu ders Platon’un Theaetetus, Sophist ve Parmenides diyaloglarının okunması ve yorumlanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders bilgi ve varlık sorunu etrafında şekillenecektir.

PHIL 535 ARİSTOTELESİN İKİNCİ ANALİTİKLERİ (3+0) 3 ECTS 7.

Bu ders Aristoteles’in İkinci Analitikler eseri üzerine yoğunlaşmaktadır. Aristoteles burada temelde bilgi ve özün ne olduğu sorusuyla ilgilidir. Bu sorular etrafında şekillenecek olan derste ayrıca İbn Rüşd’ün söz konusu eserle ilgili şerhi de okutulur.

PHIL 536 FELSEFE TARİHİ ÜZERİNE TEFEKKÜRLER (3+0) 0    ECTS 7.5

Bu ders felsefe tarihi üzerine bir tefekkür dersidir. Felsefe tarihinde bilgi felsefesi, bilim ve metafizik bağlamında düşüncel bir yolculuğa çıkarmaktadır. Felsefe’nin temel problemlerine ve felsefe tarihine eleştirel analitik bir bakış getirmeyi ve öğrencinin bu bakışı içselleştirmesini amaçlayan derste, felsefe tarihinin ön plana çıkan meseleleri tartışılmaktadır.

PHIL 537 FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ       (3+0) 0       ECTS 7.5

Bu ders felsefenin metafizik, dil felsefesi, bilim felsefesi, bilgi teorisi arasındaki irtibatı konu edinmektedir. Felsefenin temel disiplinlerinin ayrıcı vasıfları ve bu disiplinlerde öne çıkan filozoflar metinler üzerinden incelenmektedir

PHIL 538 HEIDEGGER                      (3+0) 0       ECTS 7.5

Heidegger, Husserl fenomenolojisini varlık sorunu etrafında derinleştiren 20.yüzyılın en önemli metafizikçilerinden kabul edilir. Bu derste Martin Heidegger felsefesinin temel kavramları, onun metafiziğe, fenomenoloji ve ontoloji ilişkisine dair görüşleri tartışılmaktadır. Öğrenciler varlık ve Zaman ve diğer önemli eserlerinden seçilmiş metinler okur.

PHIL 539 BİLİM FELSEFESİ     (3+0) 0       ECTS 7.5

Bu derste bilim felsefesinin mahiyeti, alanı, kapsamı bilimin ne olduğu, onun karakteri, bilim ve büyü ilişkisi, bilimsel gelişmelerin yapısı incelenmektedir. Bilim tarihinin önde gelen düşünür ve bilim adamlarının incelenmesinin yanında bilimsel keşiflerin felsefeye ve felsefenin bilimsel gelişmelere etkileri incelenmektedir. Aynı zamanda derste İlk ve Ortaçağın Aristotelesçi bilim anlayışının temelleri incelenmektedir. Buna ek olarak modern bilim paradigmasının mahiyeti, klasik bilim anlayışından farkı da işlenen konular arasındadır. Bilim ve felsefe arasındaki ortak meseleler, nedensellik, tümevarım, metot, deney ve gözlemin felsefi değeri konuları derste detaylı olarak incelenir. Felsefe problemlerine bilimsel yaklaşım ve bilimin problemlerine felsefi yaklaşım konularında öğrenciler farklı bakış açılarını anlayacak bilgi ve donanıma sahip olurlar. Dersin içeriğinde Newton ve Aristoteles fiziğinin felsefeye etkisi, matematik ve felsefe arasındaki etkileşimin boyutları, sosyal bilimlerin bilimsel ve felsefi değeri, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Karl Popper ve diğer önde gelen bilim filozoflarının bilimsel metot eleştirileri, tümellik ve tikellik konuları tartışılmaktadır.

PHIL 540 SİYASET FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 0  ECTS 7.5

Bu ders ilkin siyasetin temel kavramlarını, siyaset bilimini ve siyaset felsefesini tartışacaktır. Klasik siyaset felsefesinde Platon’un ve Fârâbî’nin felsefelerine odaklanacak; bunu Hobbes, Locke ve Rousseau’da doğal devlet, toplum sözleşmesi ve yönetimin ortaya çıkışı tartışması takip edecektir.  İbn Haldun’un devlet ve siyaset görüşüne ayrı bir tartışma ayrılacaktır.  Ders toplum sözleşmesi, zımni rıza, farazi rıza, faydacılık ve anarşizm gibi çeşitli teorileri de tartışacaktır. Daha sonra ”kim yönetmeli” sorusu tartışılacaktır. Bu kısım demokrasi fikir ve pratiklerini içerecektir. Platon’un demokrasi karşıtlığı, Rousseau’nun genel irade kavramı ve cumhuriyete ilişkin düşüncesi tartışılacaktır. Son olarak, hürriyet (liberty) ve özgürlük (freedom) kavramları, hürriyetin gerekçeleri, düşünce özgürlüğü, liberalizm, ona yönelik eleştiriler ve Ralws’çı adalet teorisi ele alınacaktır.

PHIL 541 MÜTEKADDİMİN DÖNEMİ BİLGİ TEORİLERİ

 İslam düşünce geleneği iki ana döneme ayrılmaktadır. Mütekaddimin denen ilk evre hem teşekkül hem de düşüncede klasikleşmenin olduğu bir dönemdir. Derste bilginin ne olduğu, imkanı, kaynağı, doğruluk, sezgi, tümeller, nefs gibi sorunlar öne çıkmaktadır. Bu dönemden Farabi, İbn Sina, Kadı Abdülcebbar ve Bakıllani gibi düşünürlerin bilgi teorileri yakından incelenmektedir.

PHIL 542 MÜTEAHHİRİN DÖNEMİ BİLGİ TEORİLERİ

Bu derste İslam düşünce geleneğinin ikinci klasik evresi olan müteahhirin döneminden Cuveyni, Gazali, İbn Rüşd, Fahreddin er-Razi, Seyyid Şerif Cürcani ve Konevi gibi düşünürlerin bilgi teorileri ele alınmaktadır.

PHIL 543 ALİ KUŞÇU VE KEMALPAŞAZADE

Bu ders Osmanlı dönemi Türk düşünürlerinden Ali Kuşçu ve Kemalpaşazade’nin bilimsel, felsefi düşüncelerine odaklanmaktadır.

PHIL 544 HUSSERL’İN KARTEZYEN MEDİTASYONLAR’I (3+0) 0 ECTS 7.5

Bu ders Husserl’in temel eserlerinden biri olan Kartezyen Meditasyonlar adlı eserinin okunması ve yorumlanmasına odaklanmaktadır.

PHIL 545 HUSSERL: İÇ ZAMAN BİLİNCİ    (3+0) 0            ECTS 7.5

Bu derste Husserl’in iç zaman bilincinin analizi, zaman, algı, hafıza ve imgelem gibi bilincin temel modları, onun bilinç teorisi için merkezi olan yönelimselliği tafsil etmek, tartışmak için fenomenolojik refleksiyonla incelenmektedir.

PHIL 546 ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu ders İslam öncesi ve erken İslami dönem Türk düşüncesini çok yönlü olarak inceler. Tengricilik, Türk mitleri, töre, Türk devlet ve toplum felsefesi dersin temel konularıdır. Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmud, Ahmed Yesevî gibi düşünürler bu derste incelenmektedir.

PHIL 547 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ (3+0) 3 ECTS 7.5

Bu derste Osmanlı’nın son dönemiyle Cumhuriyetten günümüze Türk düşüncesi konu edilmektedir. Said Halim Paşa, Babanzade, Elmalılı Hamdi Yazır, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Efendi, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, İsmet özel gibi düşünürlerin fikirleri konu edilmektedir.

PHIL 548 İLKÇAĞ FELSEFESİNDE AHLAK TEORİLERİ (3+0) 3 ECTS 7.5

Antik Yunan’da felsefî araştırmanın merkezine insanı koyan Sofistlerce ahlak tartışması başlatılmış, ahlakî izafiyet teorisi ile mutlak değerler reddedilmişti. Sokrates ise Sofistlerin tam karşısında yer alarak ahlakî değerlerin hakikatini iddia etmişti. Bu iki temel teorinin karşıtlığının incelenmesi ile başlayan ders, Platon’un üçlü nefs teorisine dayanan ahlak öğretisi ve iyi ideasını merkeze alan ahlak metafiziği ile, Aristoteles’in gayeci ve mutçu ahlak teorisinin incelenmesiyle devam edecektir. Hellenistik dönemin üç temel ekolü Septik, Stoacı ve Epikürosçu felsefenin ahlâka yaklaşımları olan şüpheci, tevekkülcü ve hazcı teorilerin incelenmesiyle ders son bulacaktır.

PHIL 549 BATI FELSEFESİNDE ETİK TEORİLER

Bu derste Batı felsefe geleneğindeki Hırisityan ahlakı, kültürel görecelik, ödev etiği, pragmatizm, yararcılık, varoluşçu etik gibi farklı etik teoriler tartışılır. Bu bağlamda Aquinas, Hume, Kant, Mill, Nietzsche, Sartre, Rawls gibi önde gelen modern ve çağdaş ahlak filozoflarının düşünceleri incelenir.

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • ALES EA puanı en az 65
 • YDS/YÖKDİL puanı en az 60 veya TOEFL-IBT (72)
 • Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,70 (4 üzerinden) veya 70 (100 üzerinden).
 • 2 adet referans mektubu.

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların programlara başvurularını online olarak yapmaları esas olup,  Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

2- BELGE GÖNDERİMİ

Online başvuru yapan adayların özgeçmiş (CV), Niyet Mektubu ve Referans Mektuplarını* 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bahsi geçen belgeleri göndermeyen adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

*Referans mektupları referans veren kişiler tarafından sbe@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektuplarının e-mail ile gönderilememesi halinde mektupların kapalı zarf usulüyle imzalı olarak mülakat günü adaylar tarafından Değerlendirme Komitesine verilmesi gerekmektedir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için sbe@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Mülakata davet edilen adayların daha önce sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine gönderdikleri özgeçmiş (CV) ve Niyet Mektubu’nu mülakat sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
 • Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.

 

 • İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.
 • Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programına başvuran ve gerekli dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Arapça Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

 

 • Uluslararası adaylar için;

Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına ek olarak Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi olmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Yüksek lisans programlarına başvurup gerekli dil belgesini getiren ya da İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na giren adaylara, yazılı sınav ve mülakat sonucunda programa kabul almaları ancak dil seviyelerinin yeterli bulunmaması durumunda bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla hazırlık okulu imkanı sunulur.

Bilgi almak için BURS VE ÜCRETLER sayfasını ziyaret ediniz.
Sorularınızı sbe@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU