Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru ücreti alıyor musunuz?

Hayır, yüksek lisans programlarına başvurularda ücret alınmamaktadır.

Yüksek lisans programlarına nasıl başvuru yapabilirim?

İlk olarak BAŞVURU sayfasından başvuru yapmanız gerekir. Ardından her program için istenen belgeleri sbe@ihu.edu.tr adresine tek bir e-mail içinde göndermeniz gerekir.

Hangi yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirim?

Yüksek lisans programları hakkında PROGRAMLAR sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Başvuru için hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor?

 • ALES Belgesi
 • Dil yeterlilik belgesi
 • Diploma
 • Yurtdışında bir kurumdan mezun olan öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Transkript
 • Niyet Mektubu
 • 2 adet Referans Mektubu
 • 2 adet fotoğraf
 • CV
 • Kimlik Fotokopisi

Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?

Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak, kabul almanız durumunda, mezun olduğunuzu gösterir bir belgenin kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.

Yüksek lisans başvuru dönemi ne zaman?

Yüksek lisans başvuru tarihleri programlara göre değişebilir. Başvuru tarihini öğrenmek için AKADEMİK TAKVİMİ ziyaret ediniz.

Hangi dillerde lisansüstü eğitim veriyorsunuz?
Türkçe ve İngilizce lisansüstü programlarımız bulunmaktadır. Program dilleri hakkında detaylı bilgiyi PROGRAMLAR sayfasından öğrenebilirsiniz.

Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla, mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?

Başvuru değerlendirmesine dahil edilebilecek olan genel not ortalaması için adayların başvuru esnasında ibraz ettikleri not belgesinde yer alan son ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) baz alınır. Henüz mezun olmayıp başvuru yapan adaylardan, yarıyıl esasına göre öğrenim görenlerin son yarı yılları, yıl esasına göre öğrenim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki AGNO’ları esastır.

Açık öğretim mezunuyum yüksek lisans başvurusu yapabilir miyim?

Evet, başvuru yapabilirsiniz.

Yüksek lisans programlarınızda ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim var mı?
Enstitümüzde örgün eğitim yapılmaktadır. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programı bulunmamaktadır.

Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?

Hayır yapamazsınız. Online başvuru formuna başvurduğunuz program için gereken evrakların tamamını yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru yapacağım program mezun olduğum bölümle aynı olmalı mı?
Bazı bölümler (Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk, Klinik Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) sadece belli alan mezunlarının başvurularını kabul etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak başvuru yapacağınız programın ön şartlarını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Lisansüstü program başvurusunda yabancı dil şartı arıyor musunuz?
Her programın dil yeterlilik durumu farklı olduğu için ilgili program sayfasını ziyaret etmeniz gerekir.

Lisansüstü programlarda derslere devam zorunluluğu var mı?

Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.

ALES belgem yok. Tezli programlara başvuru yapabilir miyim? Şartlı kabul var mı?

Tezli programlara başvuru yaparken ALES belgeniz olması gerekir. Şartlı kabul yoktur.

Özel öğrenci olarak yüksek lisans derslerine katılabilir miyim?

Özel öğrenci başvuruları kabul edilmemektedir.

Referans mektubu kim tarafından yazılmalı ve nasıl teslim edilmeli?
Referans mektuplarının üniversitedeki akademisyenlerden olması şarttır. Referans mektubunuzu sbe@ihu.edu.tr adresine göndermeniz ya da mülakat günü kapalı zarf içinde üstü imzalı olarak mülakat günü getirmeniz gerekir.

Başvuru için niyet mektubu ve özgeçmişi hangi dilde yazmalıyım?

İlgili belgelerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Aynı anda iki yüksek lisans programına başvurabilir miyim? 
Aynı anda 3 programa kadar başvuru yapabilirsiniz.

Bir sonraki dönem mezun oluyorum. Başvuru yapabilir miyim?
Adayın ilgili dönemde mezun ya da mezun adayı olması gerekir.  Programlarda şartlı kabul alınmamaktadır.

Son sınıfım ve son dönem transkriptim yok. Bu sınav başvurusu için bir sorun teşkil eder mi?

Elinizde mevcut olan transkriptinizi gönderirsiniz.  Mezun olduktan sonraki not dökümünüzü de kayıt sırasında ibraz edebilirsiniz.

Yüksek lisans başvurusu için ALES puanı gerekli mi?

ALES puanı tezli programlarda aranmaktadır. T.C. vatandaşı adayların tezli programlara başvuru yapabilmeleri için ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Tezsiz programa başvuruyorum ALES puanına gerek var mı?

Tezsiz programlar için ALES şartı aranmamaktadır.

 ALES sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Sınav tarihinden itibaren 3 yıldır.

YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

Bilim sınavı ve mülakat tarihleri hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Online başvurunuzu tamamladıktan sonra Enstitü tarafından size bilgilendirme yapılacaktır.

Lisansüstü mülakatları nasıl yapılır?

Öğrencinin başvurduğu programdan 3 farklı akademisyenin katılımı ile yapılır.

Lisansüstü başvuruları nasıl değerlendirilir?

Lisansüstü programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Enstitü Kurulu tarafından ilgili program öğretim üyeleri arasından seçilecek en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri başvurusu geçerli olan adayların sıralamasını yapar ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları Enstitü Yönetim Kurulu’na önerir.

Burs alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?

Hayır. Başvurunuz mevcut burs durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Teklif edilecek burs türü kabul mektubunda size bildirilir.

Yüksek lisansa kabul edilen öğrencilere nasıl haber vereceksiniz?

Yüksek lisansa kabul edilen öğrencilere kabul mektubu göndereceğiz.

Kesin kayıt için hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor?

Kayda kabul edilen tüm öğrenciler, aşağıda bildirilen belgelerin asıllarını kayıt işlemi sırasında teslim etmekle yükümlüdürler.

 • Transkript (orijinal)
 • Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi (orijinal)
 • ALES/GMAT/GRE Belgesi (tezsiz programlar hariç)
 • Yurtdışında bir kurumdan mezun olan öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Dil yeterlik belgesi
 • Referans mektubu (2 adet)
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (orijinal)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Üniversitenizde İngilizce yüksek lisans programı var mı?

İngilizce yüksek lisans programları var. Hangi programların İngilizce olduğunu görmek için PROGRAMLAR sayfasını ziyaret ediniz.

Yüksek lisans için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?

Yüksek lisans programları için YDS/E-YDS/YÖKDİL ve TOEFL-IBT ve ayrıca İbn Haldun Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı kabul edilmektedir. Yabancı dil sınavı tarihi ve detaylı bilgi almak için DİL SINAVI sayfasını ziyaret ediniz.

İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucum yok. Yine de başvurabilir miyim?

Evet, başvurabilirsiniz. Ancak, başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen tüm adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na alınırlar.

İbn Haldun Üniversitesi dil yeterlilik sınavı ücretli mi?

Evet ücretlidir. Sınav hakkında detaylı bilgi almak için DİL SINAVI sayfasını ziyaret ediniz.

İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezunum. Yine de dil yeterlilik belgesi sağlamam gerekli mi?

İngilizce eğitim veren bir okuldan mezun olsanız dahi TOEFL, YDS/YÖKDİL/E-YDS ya da İbn Haldun Üniversitesi Dil Yeterlilik belgelerinden birini sağlamanız gerekir. Dil yeterlilik belgeniz yoksa üniversitemiz Diller Okulu’nun yapacağı dil sınavına girebilirsiniz.

IELTS belgesine sahibim. Dil yeterlilikten muaf olur muyum?

IELTS belgesinin tanınırlığı YÖK tarafından kaldırdığından,  TOEFL, YDS/YÖKDİL/E-YDS belgelerinden birini sağlamanız ya da üniversitemizin yapacağı dil sınavına girip yeterlilik belgesi almanız gerekir.

Daha önceden YDS, TOEFL vb. sınavlara girmedim. İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na da girmedim. İngilizce Dil Yeterliliğini daha sonra sağlamak üzere şartlı kabul veriyor musunuz?

Hayır. İngilizce Dil Yeterlilik sonucu eksikse, öğrencinin başvurusu değerlendirme için programlara gönderilmez. Eksik evrak nedeniyle başvuru geçersiz sayılır. Daha sonra dil belgesi getirmek üzere şartlı kabul de uygulanmamaktadır.

YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

Derslerin yapıldığı gün ve saatlerin bilgisini verir misiniz?

Ders saatleri her dönem Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından merkezi olarak planlanarak ilan edilir.

Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?

Bir dönemde alabileceğiniz ders sayısı yönetmelikle kısıtlanmamıştır. Akademik danışmanınızın önerisi ve onayı doğrultusunda almak istediğiniz ders sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Bilimsel hazırlık dersleri alabilir miyim?

Lisans derecenizin başka bir alanda olması durumunda, bir akademik yılı geçmemek üzere, bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilirsiniz. Kabul mektubunuzda bilimsel hazırlık okuma şartı bildirilir. Bilimsel hazırlık programının bir akademik yıl sonunda tamamlanmaması durumunda üniversite ile ilişiğiniz kesilir.

Seminer dersi almak zorunda mıyım?

Seminer dersi zorunlu bir derstir. Anabilim dallarında 6 AKTS kredi değerinde bir seminer dersi açılır. Seminer dersi alan öğrenciler,    bu derslere katılmakla yükümlüdür. Seminer dersi Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için zorunlu olup, mutlaka ders aşamasında, seminer dersinin açıldığı yarıyılda alınmalıdır.

Öğrenci belgesi ve transkripti nasıl alabilirim?

Bu belgeler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir.

Yurt dışında bir üniversiteye başvuruyorum. İbn Haldun Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığına dair bir yazı istendiğinde, bu belgeyi nasıl alabilirim?

Bu yazıyı almak için YÖK Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı’na bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir. Başvurunuza cevaben YÖK’ten İbn Haldun Üniversitesi’nin tanınması ile ilgili yazıyı alabilirsiniz.

Adres ya da telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

Değişen bilgilerinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza bildirmeniz gerekmektedir.

Lisansüstü programlarda geçme notu kaçtır?

Lisansüstü programlarda geçme notu 3.00’dır.

Genel not ortalamasını tutturamadım. Bana ne kadar ek süre tanıyabilirsiniz?

Yüksek lisans programlarının normal süreleri olan tezsiz programda 3 yarıyıl, tezli programlarda ise 4 yarıyıl sonunda programın not ortalaması koşulunun sağlanması gerekir. Aksi takdirde öğrencinin ilişiği kesilir.

Final sınavları için mazeret sınavına nasıl girebilirim?

Final sınavlarının mazereti Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik takvimde belirtilen günler içinde final sınavına girememe sebebini belgelemek şartı ile Enstitüye dilekçe ile bildirilir. Bu dilekçe Enstitü Yönetim Kurulunda üniversitemizin ilgili yönergesi doğrultusunda değerlendirilir ve mazeretin haklı bulunması durumunda öğrenciye final sınavına girmediği dersler için mazeret sınav hakkı verilir.

Yarıyıl sınavına katılamadım, ne yapmam gerekir?

Yarıyıl sonu sınav(lar)ına hastalık yahut başka bir mazeretle katılamayan öğrenciler, ilgili raporlar veya belgeler ile, en geç sınav tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadırlar. Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri, Enstitü Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır.

Her dönem ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu?

Öğrenciler akademik takvimde her yarıyıl için belirtilen kayıt tarihleri içerisinde ders döneminde almakla yükümlü bulundukları seçmeli/zorunlu veya seminer derslerini, tez aşamasında ise tez danışmanına ait tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine kayıt  yaptırmak  zorundadır.

Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Öğrenci her dönem başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ders kaydını yapmak ve dönem kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürelerde kayıt yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Mazeretli kayıt yenileme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerden, mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenlerin kayıtları en geç derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar yenilenebilir. Mazeretli olarak kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü; sağlık problemi ya da trafik kazası durumlarında, ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Geç kayıt yaptıranlara öğrenim ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme cezası uygulanır.

Kayıt dondurma yapabilir miyim?

Yazılı bir dilekçe ile Enstitüye yapılması gereken kayıt dondurma başvuruları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Belirtilen mazeretin uygun bulunması durumunda kayıt dondurma işlemi yapılır.

Kayıt silme işlemini nasıl yapmalıyım?

Üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrenci, dilekçesinde ayrılış nedenini de belirterek, enstitü müdürlüğüne başvurur. Kaydı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Yüksek lisans burs türleri nelerdir?

Yüksek lisans burs türleri hakkında BURS sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?

Burs ve indirimler, başvurduğunuz programa göre yapılacak olan yazılı sınav ve/veya mülakat sonuçları ile başvuru esnasında sunduğunuz belgelerin kabul komitesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir.

Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?

Kabul sırasında hak kazandığınız burs ya da indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir. Normal öğrenim süresi tezli yüksek lisans programlarında 4 yarı yıldır.

Burslu lisansüstü eğitimime devam ederken başka bir yerde çalışabilir miyim?

Bu eğitim aldığınız programın kararına bağlıdır.

Başarısız olduğum zaman burs imkânım sonlandırılır mı?

Bursların devam koşulları ile ilgili bilgilere LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tez teslimi nereye yapılır?

Tez teslimi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılır.

Tezli yüksek lisans yaparken tezsize ya da tezsiz yaparken tezliye geçebilir miyim?

Enstitü Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunun için Enstitüye yazılı dilekçe ile başvurmanız gerekir.

Tezsiz yüksek lisans yapıyorum, doktoraya başvurabilir miyim?

Tezsiz yüksek lisans programı mezunları doktora programlarına başvurabilirler. Başvuruları lisans mezuniyet ortalamaları ile değerlendirilir ve adayın ALES ‘ten ilgili puan türünde en az 80 puan alması gerekmektedir.

Tez savunmam kabul edilmedi. Yüksek lisans sürem uzatılır mı?

Tezi başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise en geç 3 ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezimi zamanında bitiremedim. Ek süre verilecek mi?

Tezin uzatılabilmesi için tez jürisi önünde savunulması ve jüri tarafından düzeltme verilmesi gerekir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde düzeltmesi yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonucunda da başarısız olursa öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezim reddedildi. Tezsiz program diploması alabilir miyim?

Tezi reddedilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı vb. gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin mezun olabilmesi için kaç AKTS değerinde ders almalıdır?

120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci nasıl işler? YÖK tanınırlığı için ne yapmalıyım?

Başvuru süreci Uluslararası öğrenciler için de aynı şekilde işler. YÖK tanınırlığı için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Başvuru yapan uluslararası öğrencilerin üniversite bilgileri Enstitümüz tarafından listelenerek YÖK’e gönderilir ve tanınırlık bilgisi istenir. Tanınırlık bilgisi gelmeden öğrencinin üniversiteye kaydı yapılmaz.

Yüksek lisans ücretleriniz nedir?

Yüksek lisans program ücretleri hakkında ÜCRET sayfasını ziyaret edebilirsiniz.