Sıkça Sorulan Sorular

– Başvuru ücreti alıyor musunuz?

– Hayır, yüksek lisans programlarına başvurularda ücret alınmamaktadır.

– Başvuru için bir not ortalaması şartı bulunuyor mu?

– Evet, her program için ayrı bir Genel Not Ortalaması (GNO) şartı bulunmaktadır.

– Mezun olduğum üniversitenin not sisteminde aldığım not 4’lük sistemde 2,5’in ve 2,0’ın altında; ancak 100’lük sistemde 65’in ve 53,33’ün üzerinde. Başvuru yapabilir miyim? 

– Evet. Bu durumdaki adayların sundukları not belgesindeki GNO’larını, mezun oldukları/olacakları kurumdan 100’lük sisteme dönüştürmeleri gerekir. Dönüştürme işlemi yaptıramayanların, notları Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre dönüştürülecektir.

– Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?

– Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak, kabul almanız durumunda, mezun olduğunuzu gösterir bir belgenin kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.

– Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla, mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?

– Başvuru değerlendirmesine dahil edilebilecek olan genel not ortalaması için adayların başvuru esnasında ibraz ettikleri not belgesinde yer alan son ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) baz alınır. Henüz mezun olmayıp başvuru yapan adaylardan, yarıyıl esasına göre öğrenim görenlerin son yarıyılları, yıl esasına göre öğrenim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki AGNO’ları esastır.

– Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?

– Hayır yapamazsınız. Online başvuru formuna başvurduğunuz program için gereken evrakların tamamını yüklemeniz gerekmektedir.

– Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk programına başvurabilmem için alan sınırı var mı?

– Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk programına başvuru yapabilmek için Hukuk bölümü lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.

– Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başvuru için alan sınır var mı?

-Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapabilmek için Psikoloji bölümü lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.

– Enstitünüzde şartlı kabul imkânı var mıdır? ALES belgem yok. Şartlı kabul alabilir miyim?

– Hayır, Enstitümüzde şartlı kabul imkânı bulunmamaktadır.

– Referans mektupları kim tarafından yazılmalıdır?

– Referans mektupları sizi tanıyan öğretim elemanları veya birebir çalıştığınız yöneticiler tarafından yazılmalı ve akademik/profesyonel bir içeriğe sahip olmalıdır.

– Referans mektupları nasıl gönderilmelidir?

– Referans mektupları imzalı olmalı, e-posta yoluyla gönderilecekse kurumsal e-posta adresi tercih edilmelidir. Referans mektupları sbe@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

– Niyet mektubu nasıl yazılmalıdır?

– İlgi duyulan araştırma alanlarını, bu programa başvurma nedenlerini, kısa ve uzun vadeli kariyer ve akademik hedefleri ifade eden 1-3 sayfalık bir mektubun tercihen İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programlarda ise niyet mektubu Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

– İbn Haldun Üniversitesi’nde eğitim hangi dilde yapılır?

– İngilizce eğitim verilen programlar:

Felsefe Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Temel İslam Bilimleri %30 İngilizce (Tezli)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Türkçe eğitim verilen programlar:

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

– Yüksek lisans için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?

– Yüksek lisans programları için YDS/E-YDS/YÖKDİL ve TOEFL-IBT ve ayrıca İbn Haldun Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı kabul edilmektedir.

 – Lisans eğitimini İngilizce aldım, dil yeterlik belgesi vermek zorunda mıyım?

– Evet. Herhangi bir sınav sonucunuz yoksa başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için Üniversitemizde düzenlenecek olan Dil Yeterlik Sınavı’na girebilirsiniz.

 – İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucum yok. Yine de başvurabilir miyim?

– Evet, başvurabilirsiniz. Ancak, başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen tüm adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na alınırlar.

 – Daha önceden YDS, TOEFL vb. sınavlara girmedim. İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na da girmedim. İngilizce Dil Yeterliliğini daha sonra sağlamak üzere şartlı kabul veriyor musunuz?

– Hayır. İngilizce Dil Yeterlilik sonucu eksikse, öğrencinin başvurusu değerlendirme için programlara gönderilmez. Eksik evrak nedeniyle başvuru geçersiz sayılır. Daha sonra dil belgesi getirmek üzere şartlı kabul de uygulanmamaktadır.

– Burs/indirim alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?

– Hayır. Başvurunuz mevcut burs ve indirim oranları göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Teklif edilecek burs/indirim oranı kabul mektubunda size bildirilir. Teklifi kabul edip etmediğinizle ilgili sistem üzerinden dönüş yapmanız beklenir.

– Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?

– Burs ve indirimler, başvurduğunuz programa göre yapılacak olan yazılı sınav ve/veya mülakat sonuçları ile başvuru esnasında sunduğunuz belgelerin kabul komitesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir.

– Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?

– Kabul sırasında hak kazandığınız burs ya da indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir. Normal öğrenim süresi tezli yüksek lisans programlarında 4 yarıyıldır.

– Derslerin yapıldığı gün ve saatlerin bilgisini verir misiniz?

– Ders saatleri her dönem Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından merkezi olarak planlanarak ilan edilir.

– Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?

– Bir dönemde alabileceğiniz ders sayısı yönetmelikle kısıtlanmamıştır. Akademik danışmanınızın önerisi ve onayı doğrultusunda almak istediğiniz ders sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz.

– Bilimsel hazırlık dersleri alabilir miyim?

– Lisans derecenizin başka bir alanda olması durumunda, bir akademik yılı geçmemek üzere, bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilirsiniz. Kabul mektubunuzda bilimsel hazırlık okuma şartı bildirilir. Bilimsel hazırlık programının bir akademik yıl sonunda tamamlanmaması durumunda üniversite ile ilişiğiniz kesilir.

– Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci nasıl işler? YÖK tanınırlığı için ne yapmalıyım?

– Başvuru süreci Uluslararası öğrenciler için de aynı şekilde işler. YÖK tanınırlığı için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Başvuru yapan uluslararası öğrencilerin üniversite bilgileri Enstitümüz tarafından listelenerek YÖK’e gönderilir ve tanınırlık bilgisi istenir. Tanınırlık bilgisi gelmeden öğrencinin üniversiteye kaydı yapılmaz.